Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Tin TứcThay Đổi Tính Năng Phó Bản Mùa Giải S5

Thay Đổi Tính Năng Phó Bản Mùa Giải S5

12/04

Du Hiệp, Liên Minh, các tính năng đa dạng giúp chiến trường biến hóa khó lường. Dựa vào tính năng cốt truyện mới, các tính năng khác cũng có sự điều chỉnh nhẹ, dưới đây là phần giới thiệu chi tiết.

Điều kiện mở Du Hiệp

Điều kiện Chiếm Thành để mở Du Hiệp được điều chỉnh như sau: Mùa giải ở server hiện tại sau giai đoạn 11 và và đã có Liên Minh chiếm 1 trong các thành sau: Thanh Thạch Độ, Phong Lăng Độ, Hiên Viên, Võ Quan (tức là 1 trong 4 ải Tư Châu). (Sau giai đoạn mùa giải 14, không cần đủ điều kiện chiếm ải tương ứng) 

Thay đổi Du Hiệp chọn Châu

Thay đổi dựa trên mùa giải mới, điều chỉnh lại quy tắc trở thành Du Hiệp và Du Hiệp chọn Châu. Map mới có tổng cộng 13 Châu, trong đó trong đó Tây Lương, Tây Thục, Dương Châu, U Ký là Châu Khởi Tạo; Hòa Châu, Ung Châu, Hán Trung, Ba Đông, Kinh Châu, Giang Hoài, Từ Châu, Hà Bắc là Châu Tài Nguyên; Tư Châu là Châu Trung Tâm. Quy tắc Du Hiệp chọn Châu trong mùa mới:

(1)Chọn Châu Khởi Tạo: Có thể chọn một Châu Khởi Tạo bất kỳ và Châu Tài Nguyên lân cận Châu hiện tại (Được chọn 3 Châu Tài Nguyên lân cận và toàn bộ 4 Châu Khởi Tạo)

  (2) Chọn Châu Tài Nguyên: Có thể chọn Châu hiện tại và Châu Khởi Tạo lân cận với nó (khi tái khởi Song Châu, Hán Trung, Kinh Châu và Từ Châu, bạn có thể chọn 2 Châu Khởi Tạo lân cận; khi tái khởi bốn Châu Tài Nguyên khác chỉ có thể chọn 1 Châu Khởi Tạo lân cận)

(3)Chọn Tư Châu: Có thể chọn Tư Châu và 4 Châu Tài Nguyên lân cận (chỉ được chọn Ung Châu, Hà Bắc, Ba Đông, Giang Hoài; bốn Châu Tài Nguyên khác không lân cận không thể chọn)

Thay đổi quy tắc gia nhập

Bởi vì kịch bản mùa giải mới (Thiên Mệnh Tứ Phương) đã hủy bỏ tính năng phe, khôi phục lại tính năng Phân Châu thông thường, vì vậy quy tắc gia nhập cũng được khôi phục thành quy tắc gia nhập Châu tương tự như S1/S2:

(1) Sau khi người chơi tạo Liên Minh, Châu của người tạo sẽ là Châu của Liên Minh.

(2) Liên Minh chỉ có thể nhận người chơi trong Châu Liên Minh (tức là người chơi có đại doanh thuộc Châu Liên Minh ) hoặc bằng cách chiếm thành bất kỳ ở các Châu khác (không bao gồm ải), được nhận người chơi ở các Châu tương ứng.

(3) Danh sách Liên Minh của người chơi sẽ chỉ hiển thị các Liên Minh cùng Châu với Châu Sở Hữu và Đại Doanh của Liên Minh mình, hoặc các Liên Minh đã chiếm một Thành bất kỳ ở Châu mà Liên Minh bạn đặt Đại Doanh.

(4) Khi duyệt đơn gia nhập, sẽ xem xét lại lần nữa người nộp đơn có đủ điều kiện tham gia hay không.

Thay đổi tính năng mùa giải

1. Mùa giải mới hủy tính năng nâng cấp Thành, ẩn giao diện Thành Liên Minh và pop-up hiển thị liên quan đến Thành.

2. Mùa giải mới hủy tính năng Quốc Sách Liên Minh, ẩn giao diện chính của Liên Minh. 

3. BXH mùa giải mới sẽ xóa "BXH Bá Nghiệp Phe", các BXH còn lại liên quan đến "Phe" sẽ được đổi thành "Châu "; Tiêu chuẩn phân BXH Thế Lực và BXH chiến công được đổi từ Doanh Trại sang 13 Châu Sở Hữu.

Bên trên là tất cả nội dung thay đổi của mùa giải mới~ Mong sẽ giúp ích cho các Chúa Công!

BQT Hồng Đồ Chi Hạ,

Trân Trọng!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ