Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Tin TứcLong Đãng Huyền Lưu丨Tỷ Lệ Thưởng Sự Kiện

Long Đãng Huyền Lưu丨Tỷ Lệ Thưởng Sự Kiện

24/04
Tỷ lệ toàn bộ thưởng và quay thưởng lần đầu:Tỷ lệ
Skin Thành Long Đãng Huyền Lưu*10.02%
Skin Thành Long Đãng Huyền Lưu*10.02%
Skin Thành Long Đãng Huyền Lưu*10.02%
Skin Thành Long Đãng Huyền Lưu*10.02%
Skin Thành Long Đãng Huyền Lưu*10.02%
Phiếu thưởng danh tướng Anh Hùng Tụ Hội*10.7%
Phiếu thưởng danh tướng Anh Hùng Tụ Hội*10.7%
Trung Lệnh Quân*12%
Phiếu Reset Tướng*34%
Tàm Tơ*37%
Hổ Phù*329%
Hổ Phù*156.5%

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ