Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Tin TứcĐiều Chỉnh Võ Kỹ Danh Tướng (Update 23/03)

Điều Chỉnh Võ Kỹ Danh Tướng (Update 23/03)

18/03

Chúa công thân mến:
Trong bản Update 23/03 sắp tới, để giúp mọi người có thể trải nghiệm game được tốt hơn, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh một số thuộc tính và võ kỹ của tướng, chi tiết như sau:

TướngĐiều Chỉnh

Tào Tháo

[Hiệp Chủ Hành Lệnh] Mỗi 10s (khai chiến kích hoạt 1 lần), 40% tỷ lệ ngẫu nhiên gây cho 2 tướng địch (chính trị thấp, tỷ lệ bị chọn cao) 1 trạng thái xấu:Câm Lặng hoặc Giải Giáp ( mục tiêu đã ở trạng thái câm lặng thì ưu tiên gây ra Giải Giáp, và ngược lại), kéo dài 10s. Với mỗi 10 điểm Chính Trị bản thân cao hơn (Thấp hơn) địch, tăng thêm (Giảm) 2% tỷ lệ.
 

Trình Dục

[Khuynh Nguy] Có 50% tỉ lệ chuyển hiệu ứng xấu mà hai tướng đồng minh gây ra thành hiệu ứng không thể xóa bỏ, tịnh hóa; khi 2 tướng bị khống chế, 50% tỷ lệ miễn khống chế (miễn nhiễm tất cả hiệu quả khống chế).

Đặng Ngải

[Minh Tú Ám Độ] Ngẫu nhiên gây 175% sát thương trí lực cho 2 tướng địch, lần đầu phóng kỹ năng, có tỷ lệ 100% ( lần phóng sau có tỷ lệ 35%) gây choáng cho mục tiêu (không thể hành động), kéo dài 10s, CD 20s.

Lư Thực​​​​​​

[Quốc Chi Trinh Càn] Hồi phục binh lực nhất định cho toàn bộ tướng bên ta ( tỷ lệ hồi 80%, bị ảnh hưởng trí lực) và thêm cho mục tiêu 1 thuẫn trận ( trước khi phá thuẫn trận không thể gây sát thương cho mục tiêu, tỉ lệ hấp thụ 140%, bị ảnh hưởng trí lực, miễn trạng thái sát thương liên tục) kéo dài 20s, CD 20s.

Hoa Đà

[Thanh Nang] Tịnh Hóa (Xóa trạng thái xấu mục tiêu) cho Toàn bộ tướng bên ta và hồi phục binh lực nhất định (Tỷ lệ hồi 115%, chịu ảnh hưởng Trí Lực), mỗi khi Tịnh Hóa 1 hiệu quả xấu, tỷ lệ hồi tăng thêm 30% (Tối đa tăng 4 lần), CD 10s.

Trương Trọng Cảnh

[Tố Vấn Linh Xu] 60s đầu, toàn tướng bên ta mỗi lần chịu ST (Không gồm ST công thường), có 50% tỷ lệ hồi binh lực nhất định ( Tỷ lệ hồi 50%, chịu ảnh hưởng trí lực); Binh lực của toàn bộ tướng bên ta lớn hơn 70%, thì sát thương mà toàn bộ tướng phải chịu giảm 40%.

SP Trương Phi

[Lập Mã Hoành Đao] ( Xóa bỏ hiệu ứng câm lặng của tướng bên ta) tăng 10% tỷ lệ liên kích bạo kích của tất cả tướng bên ta, tướng bất kỳ bên ta sau khi phóng skill liên kích, tăng 10% tỷ lệ liên kích bạo kích cho tất cả tướng bên ta ( tối đa có thể cộng dồn 4 tầng), Tướng bất kỳ bên ta sau khi kích hoạt liên kích, xóa bỏ tỷ lệ liên kích bạo kích do kỹ năng này cộng dồn cho toàn tướng bên ta.

Triệu Vân

[Long Đảm] Thêm cho bản thân Miễn Giải Giáp, mỗi kích hoạt một lần kỹ năng liên kích, gây 150% sát thương võ lực cho một tướng bất kỳ của địch (Ưu tiện chọn không phải mục tiêu hiện tại, nếu mục tiêu là cung binh, thì sát thươngx2).

Chu Du

[Thiêu đốt Xích Bích] Gây 80% ST trí lực thuộc tính hỏa cho toàn tướng địch. Nếu mục tiêu ở trạng thái Thiêu Đốt,sẽ gây thêm 40% sát thương trí lực , và thêm cấm chữa ( không thể hồi binh), tăng 30% sát thương thuộc tính hỏa phải chịu cho mục tiêu, kéo dài 10s, CD 10s

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ