Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Tin TứcĐiều Chỉnh Võ Kỹ Danh Tướng (Update 20/04)

Điều Chỉnh Võ Kỹ Danh Tướng (Update 20/04)

19/04

Chúa công thân mến:
Trong bản Update 20/04 sắp tới, để giúp các Chúa Công có thể trải nghiệm game được tốt hơn, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh một số thuộc tính và võ kỹ của tướng, chi tiết như sau:

TướngĐiều Chỉnh

Tư Mã Chiêu

[Tiến Sách Trợ Ngôn] Tướng bên ta, trước mỗi lần phóng kỹ năng chủ động, có 80% xác suất tăng 25% trí lực, thủ, thần toán ( Phán đoán riêng từng loại hiệu quả), kéo dài 20s, tối đa cộng dồn 2 lần.
 

Cao Thuận

[Đàn Không] Khi bên ta tấn công, trước khi toàn bộ tướng địch phóng kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính, kỹ năng liên kích, sẽ bị giảm 50 điểm Thủ, Võ Lực, Tốc Công (Cộng dồn 3 lần), duy trì 20s; Khi những kỹ năng này ảnh hưởng tướng đồng minh địch, có 70% tỷ lệ vô hiệu.

Trương Yến

[Vô Cương Phi Yến] Chọn ngẫu nhiên 2 tướng địch, lấy toàn bộ trạng thái tốt có thể xóa bỏ của địch cộng cho bản thân, thời gian làm mới trạng thái là 10s, gây 75% ST võ lực cho 2 tướng này (Mỗi khi lấy 1 trạng thái, tỉ lệ ST tăng thêm 15%, tăng tối đa 4 lần;tính số lần riêng), kỹ năng CD 10s.

Điển Vi

[Cổ Chi Ác Lai] Khi công thường, gây thêm 220% ST võ lực cho mục tiêu công thường, lần tấn công này tăng thêm 30% tỷ lệ bạo kích (nếu mục tiêu ở trạng thái khống chế, tăng 20% tỷ lệ bạo kích), sau khi kỹ năng này bạo kích, thì tăng 20% ST liên kích của bản thân ( tối đa cộng dồn 2 lần) duy trì toàn trận.

Nghiêm Nhan

[Kiên Bích Cự Chiến] Tăng 50 điểm thủ của bản thân, trước khi bị kỹ năng liên kích tấn công, có 60% tỷ lệ gián đoạn kỹ năng này và gây Giải Giáp cho tướng tấn công ( không thể tấn công thường), duy trì 10s.

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ