Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Tin TứcĐiều Chỉnh Thuộc Tính và Võ Kỹ Danh Tương (Update 07/01)

Điều Chỉnh Thuộc Tính và Võ Kỹ Danh Tương (Update 07/01)

06/01

Chúa công thân mến:
Trong bản Update 07/01, để giúp mọi người có thể trải nghiệm game được tốt hơn, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh một số thuộc tính và võ kỹ của tướng, chi tiết như sau:

TướngĐiều ChỉnhTướngĐiều Chỉnh

Tả Tử

Thuộc tính: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.4→ 0.9, điểm thủ ban đầu từ 73.8 → 89.8.

Kỹ Năng: [Kỳ Môn Độn Giáp] Toàn thể tướng bên ta, mỗi lần sau khi kích hoạt kỹ năng chủ động, nếu CD kỹ năng trên 20s, có 80% tỷ lệ giảm 10s CD. khiến ST kỹ năng chủ động lần tới tăng 50%, kéo dài 20s.

Thái Văn Cơ

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.4→ 0.8, điểm thủ ban đầu từ 67.4 → 77.4.

Tào Duệ

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.5→ 0.8, điểm thủ ban đầu từ 76.1 → 86.1

Tôn Thượng Hương

Thuộc tính: Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.6→ 1.5, điểm thủ ban đầu từ 83.5 → 96.8

Kỹ Năng: [Tần Tấn Chi Minh] Bản thân và 2 Tướng đồng minh tăng 30% ST, nếu đồng minh khác giới tính, hồi phục Binh Lực nhất định cho bản thân và đồng minh đó (Tỷ lệ hồi phục 80%) và tăng Chuẩn Xác cho người khác (Bỏ qua Né, Đỡ, Thuẫn Trận), duy trì 10s; nếu đồng minh cùng giới tính,khiến bản thân và đồng minh đó tăng hiệu quả gấp đôi ST, duy trì 10s, kỹ năng CD 10s.

Bàng Thống

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.7→ 1.5 , điểm thủ ban đầu từ 82.0 → 88.6

Đại Kiều

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.8→ 0.9 , điểm thủ ban đầu từ 84.4 → 94.4

Điêu Thuyền

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.9→ 1.0 

Tuân Úc

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 0.9→ 1.1 , điểm thủ ban đầu từ 68.3 → 88.3

Quách Gia

Thuộc tính:  Điểm tăng cấp phòng thủ từ 1.1→ 1.7 , điểm thủ ban đầu từ 73.5 → 103.5

Tôn Kiên

Kỹ Năng: [Phá Lỗ] Bản thân và 1 tướng đồng minh ngẫu nhiên tăng 40% Né (Khi kích hoạt khiến toàn bộ ST vô hiệu), duy trì 10s, khi Tôn Kiên dùng kỹ năng này, toàn bộ đồng minh nhận hiệu quả Né và Tịnh Hoá, CD 10s.

Cao Thuận

Kỹ Năng:  [Đàn Không] Khi bên ta tấn công, sau khi toàn bộ tướng địch phóng kỹ năng chủ động, kỹ năng tướng chính, kỹ năng liên kích, sẽ bị giảm 50 điểm Thủ, Võ Lực, Tốc Công (Cộng dồn 3 lần), duy trì 20s. Khi những kỹ năng này ảnh hưởng tướng đồng minh, có 50% tỷ lệ vô hiệu.

Cao Lãm

Kỹ Năng:  [Đình Phấn Tập Doanh] Ngẫu nhiên chọn 2 tướng địch tạo 165% ST Võ Lực, 80% tỷ lệ thêm Câm Lặng hoặc Giải Giáp cho địch đó (Nếu tướng mục tiêu có nhiều kỹ năng chủ động hơn kỹ năng liên kích sẽ Câm Lặng, ít hơn sẽ Giải Giáp, bằng nhau sẽ không thêm), duy trì 10s. Nếu Võ Lực bản thân cao hơn Tướng địch có Võ Lực cao nhất, 50% tỷ lệ mục tiêu kỹ năng sẽ đổi thành toàn thể quân địch, CD kỹ năng 20s.

SP Triệu Vân

Kỹ Năng:  [Xung Trận Phù Nguy] Khi khai trận thêm cho bản thân Miễn Câm Lặng, duy trì toàn trận và không thể hủy. Gây cho tướng chính và 1 tướng phụ bất kỳ của địch 175% ST Võ Lực, nếu bản thân bị Câm Lặng, Giải Giáp, lần phóng kỹ năng chủ động sau sẽ thêm cho mục tiêu trạng thái khống chế, duy trì 10s, CD kỹ năng 10s.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ