Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Hướng Dẫn[Hướng Dẫn] Kết Hợp Đội Hình

[Hướng Dẫn] Kết Hợp Đội Hình

07/11

Trong Hồng Đồ Chi Hạ, lập đội hình hợp lý là điều các cao thủ không thể bỏ qua. Hôm nay, Tiểu Kiều mang đến một số cách kết hợp đội hình phổ biến để chúa công tham khảo.

1. Vườn Đào

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2
Lưu Bị

Đằng Giáp Binh

Chiêu Liệt

Tuyên Phủ Trấn Quân

Kim Thiền Thoát Xác

Quan VũHoàng Kích Binh

Thiên Lí Đan Kỵ

Dũng Quan Tam Quân

Phong Hỏa Liên Thiên

Trương Phi

Hoàng Kích Binh

Trường Bản Thanh Uy

Thế Như Chẻ Tre

Sĩ Quan Quyết Chiến

Buff Vườn Đào mang lại lợi thế lớn cho đội Vườn Đào trong giai đoạn đầu trận, Trương Phi gây sát thương, Quan Vũ khống chế, Lưu Bị hỗ trợ, cả PVE và PVP đều có thể dùng tốt.

2. Quần Hùng

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Triệu Vân

Cuồng Phủ Binh

Long Đảm

Quán Di Phấn Kích

Tửu Trì Nhục Lâm

Tào Nhân

Đằng Giáp Binh

Kiên Bích Thanh Dã

Vững Như Bàn Thạch

Phá Lỗ

Hoa Đà/Tôn Quyền

Thuẫn Cung Binh

Thanh Nang

Hợp Tụ Quần Hùng

Tiên Thanh Đoạt Nhân

Kỹ năng cốt lõi là "Hợp Tụ Quần Hùng" của Viên Thiệu, đội gồm 3 tướng từ các quốc gia khác nhau sẽ nhận được buff Giảm ST và Bạo. Nếu để Triệu Vân làm chủ tướng kết hợp với Triệu Vân "Thất Tiến Thất Xuất." ", 7 đòn tấn công có thể kích hoạt bạo kích riêng lẻ gây lượng sát thương cực lớn.

3. Tam Tôn

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Tôn Sách

Cuồng Phủ Binh

Tiểu Bá Vương

Sĩ Quan Quyết Chiến

Quán Giáp Đề Binh

Tôn Thượng Hương

Liên Nỏ Binh

Tần Tấn Chi Minh

Thế Như Chẻ Tre

Cường Dũng Thắng Cơ

Tôn Quyền

Đằng Giáp Binh

Mệnh Thế Chi Anh

Tuyên Phủ Trấn Quân

Nguyên Thanh Lưu Tịnh

Dựa vào kỹ năng của Tôn Quyền, cung cấp khả năng né tránh và giảm sát thương khá tốt cho đồng đội, kết hợp với Tôn Sách và Tôn Thượng Hương để gây nhiều sát thương.

4. Khiên Tư Mã

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2
Tư Mã ÝLiên Nỏ Binh

Tam Mã Đồng Tào

Kế Lược Bách Xuất

Binh Giả Quỷ Đạo

Tào Nhân

Đằng Giáp Binh

Kiên Bích Thanh Dã

Phá Lỗ

Nguyên Thanh Lưu Tịnh

Quách Gia

Tượng Kỵ Binh

Kỳ Tá

Kỵ Khắc Đố Mị

Hậu Đức Tái Vật

Dựa vào“Tam Mã Đồng Tào” của Tư Mã Ý, Tào Nhân có Thủ cao và Quách Gia có nhiều kỹ năng khống chế kết hợp với các kỹ năng chính có CD ngắn, Quách Gia và Tư Mã Ý liên tục khống chế, rất phù hợp với đội hình thủ PVP.

5. Trí Ngụy

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2
Giả Hủ

Cuồng Phủ Binh

Độc Sĩ

Kế Lược Bách Xuất

Binh Giả Quỷ Đạo

Quách Gia

Tượng Kỵ Binh

Kỳ Tá

Phá Lỗ

Hậu Đức Tái Vật

Tuân Úc

Thuẫn Cung Binh

Khu Hổ Thôn Lang

Kỵ Khắc Đố Mị

Tấn Lôi Phong Liệt

Lấy “Độc Sĩ” của Giả Hủ là trung tâm, kết hợp với kỹ năng chính CD ngắn, kích hoạt Câm Lặng của Quách Gia và “Độc Sĩ” của Giả Hủ liên tục, thích hợp khắc chế các đội hình dựa quá nhiều vào kỹ năng chính.

6. Hổ Vệ

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Tào Tháo

Đằng Giáp Binh

Hiệp Chủ Hành Lệnh

Rút Đao Trảm Đoạn

Tuyên Phủ Trấn Quân

Hứa Chử

Cuồng Phủ Binh

Xích Bạc Ao Chiến

Nộ Mục Lui Địch

Thiên Nghĩa

Điển Vi

Đằng Giáp Binh

Cổ Ác Lai

Vạn Quân Thủ Tướng

Phụ Bối Kỳ Tập

Dựa vào kỹ năng của Tào Tháo, tăng mạnh sức tấn công của Hứa Chử và Điển Vi.

7. Đô Đốc

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Chu Du

Cuồng Phủ Binh

Hỏa Thiêu Xích Bích

Phần Tâm Dĩ Hỏa

Sĩ Biệt Tam Nhật
Lữ Mông

Hoàng Kích Binh

Cách Xa Ba Thước

Cố Bổn Bồi Nguyên

Thập Thắng Thập Bại

Lục Tốn

Hoàng Kích Binh

Hỏa Thiêu Liên Doanh

Hỏa Liệt Phong Uy

Kế Lược Bách Xuất

Lấy “Hỏa Thiêu Liên Doanh” của Lục Tốn làm chủ, Chu Du và Lục Tốn, nếu may mắn có thể chấm dứt trận đấu ngay sau một lượt.

8. Phi Quỳnh

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Tôn Thượng Hương

Liên Nỏ Binh

Tần Tấn Chi Minh

Thế Như Chẻ Tre

Sĩ Quan Quyết Chiến

Đại Kiều

Thuẫn Cung Binh

Quốc Sắc

Cố Bổn Bồi Nguyên

Thuỷ Yểm Thất Quân

Tiểu Kiều

Hoàng Kích Binh

Thiên Hương

Khuynh Thế Chu Nhan

Di Họa Giang Đông

Có lợi thế khi đối đầu với đội hình tướng nam, dựa vào Khuynh Thế Chu Nhân và Di Hoạ Giang Đông để giảm sát thương cho bản thân và gây nhiều sát thương cho địch.

9. Thục Thương

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Trương Phi

Cuồng Phủ Binh

Trường Bản Thanh Uy

Nộ Mục Lui Địch

Phụ Bối Kỳ Tập

Lưu Bị

Đằng Giáp Binh

Chiêu Liệt

Tuyên Phủ Trấn Quân

Tiên Thanh Đoạt Nhân

Triệu Vân

Cuồng Phủ Binh

Long Đảm

Quán Di Phấn Kích

Tửu Trì Nhục Lâm

Dựa vào Lưu Bị ở hàng trước giảm sát thương và bùng nổ sát thương, thêm sát thương từ Triệu Vân và Trương Phi để kết thúc trận đấu sớm nhưng vẫn đảm bảo sức phòng thủ.

10. Đại Quân Sư

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Tư Mã Ý

Liên Nỏ Binh

Tam Mã Đồng Tào

Kế Lược Bách Xuất

Phần Tâm Dĩ Hỏa

Chu Du

Hoàng Kích Binh

Hỏa Thiêu Xích Bích

Phóng Hợp Tụ Quần Hùng

Phá Lỗ

Gia Cát Lượng

Thuẫn Cung Binh

Cẩm Nang Diệu Kế

Kỵ Khắc Đố Mị

Hậu Đức Tái Vật

Tư Mã Ý khống chế mạnh, Chu Du hỗ trợ, Gia Cát Lượng tăng đỡ và tỷ lệ kích hoạt kỹ năng, thích hợp dùng trong PVP.

11. Vũ Thiên

TướngBinh ChủngKỹ năng bản thânKỹ năng 1kỹ năng 2

Cam Ninh

Cuồng Phủ Binh

Cẩm Phàm Tặc

Thế Như Chẻ Tre

Thoan Thỉ Đào Binh

Tôn Quyền

Đằng Giáp Binh

Mệnh Thế Chi Anh

Thúc Đẩy Mãnh Liệt

Vững Như Bàn Thạch

Trình Phổ

Đằng Giáp Binh

Uy Động Tam Quân

Thuỷ Yểm Thất Quân

Tuyên Phủ Trấn Quân

Thế mạnh của Vũ Thiên là nhờ miễn khống và khả năng gây sát thương lớn của Cam Ninh trong ngày mưa nhưng nhược điểm khá rõ, dùng trong ngày thường sẽ không hiệu quả bằng.

Trên đây là những đội hình mà Tiểu Kiều đề cử cho các chúa công. Tuy nhiên trong Hồng Đồ Chi Hạ, chiến thuật có thể thiên biến vạn hóa, không để dùng đi dùng lại mãi một đội hình được nên các chúa công cũng cần thay đổi đội hình linh hoạt qua từng mùa giải nha!

BQT Hồng Đồ Chi Hạ,

Trân Trọng!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ