Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Đặc SắcKỹ Năng Điển Lược - Mùa Giải Đỉnh Cao

Kỹ Năng Điển Lược - Mùa Giải Đỉnh Cao

12/01

Mỗi khi có mùa giải mới đến là sẽ có thêm những kỹ năng Điển Lược mới để cho các Chúa Công tha hồ sử dụng để thiên biến vạn hóa binh pháp. Đến với mùa giải đỉnh cao "Thiên Mệnh Tứ Phương", chúng ta có những kỹ năng Điển lược sau:

Quan Môn Tróc Khấu

1. Phân tích hiệu quả
Từ góc độ hiệu quả, kỹ năng này thuộc loại Võ Kỹ Khống Chế, nhưng không chọn mục tiêu ngẫu nhiên mà dựa vào khoảng cách của người mang kỹ năng để chọn mục tiêu. Với thiết lập này giúp Võ Tướng có thể thông qua vị trí ra trận đặc biệt để tạo ảnh hưởng đến tỷ lệ ra đòn của phe địch, đặc biệt ưu tiên dùng với đội hình Liên Kích Song Hạch như Liên Kích Linh Đế.

2. Đội Ngũ đề cử

Đề cử sử dụng với đội hình Pháp Sư có khả năng chịu ST liên tục thấp như đội đô đốc, Ngụy Trí, Ngụy Khống,..vv, chủ yếu dùng để khắc chế đội hình Liên Kích Song Hạch có tỉ lệ ra đòn cao, không chịu Câm Lặng.

Minh Cổ Sách Sư

1. Phân tích hiệu quả
Kỹ năng này không chỉ có hiệu quả Tịnh Hóa Nhóm, còn có thể thêm trạng thái Miễn Khống Chế với Tướng hệ Trí Lực. Tướng Trí Lực ra đòn dựa vào việc phóng kỹ năng, cho nên kỹ năng này đối với đội hình Pháp Sư mà nói là như mốt tấm giáp bảo vệ. 

2. Đội Ngũ đề cử
Đề cử dùng cho các đội hình Pháp Sư cần phóng kỹ năng ổn định mới có thể ra đòn như đội Đô Đốc, đội Hoàng Thiên, Tư Mã Thuẫn,..vv

Bát Loạn Tế Thời

1. Phân tích hiệu quả
Hiện tại trong Hồng Đồ Chi Hạ, các kỹ năng hủy trạng thái Buff thường được dùng khá ít, bởi vì đa phần các kỹ năng này có mục tiêu đơn lẻ hoặc CD khá dài. Nhưng kỹ năng Bát Loạn Tế Thời lại có tần suất phóng cao và khiến 2 tướng địch chịu ảnh hưởng, tương lai có thể trở thành kỹ năng chính để PVP.

2. Đội Ngũ đề cử

Đề cử dùng cho đội hình bị các đội hình dồn sát thương bạo phát, ra đòn duy trì khắc chế, như đội Muội Muội, đội Hoàng Thiên, đội Hậu Sinh.

Biết Người Biết Ta

1. Phân tích hiệu quả

Kỹ năng này trái ngược với kỹ năng Chiêu Nhiên Nhược Yết. Kỹ năng Chiêu Nhiên Nhược Yết khi bắt đầu khiêu chiến sẽ bị hạn chế cao, nhưng giới hạn sẽ giảm dần trong quá trình chiến đấu. Còn Biết Mình Biết Ta giới hạn lúc ban đầu thấp, dựa vào số lần phóng kỹ năng của mục tiêu sẽ tăng từ từ lên, tối đa có thể giảm 40% ST của mục tiêu. Phù hợp đối phó với đội ngũ duy trì chiến đấu như Liên Kích.

2. Đội Ngũ đề cử

Đề cử dùng cho các đội hình như Đô Đốc, Gia Cát Thuẫn.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ