Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Đặc SắcẢnh Hưởng Của Hệ Thống Thời Tiết Đến Kỹ Năng

Ảnh Hưởng Của Hệ Thống Thời Tiết Đến Kỹ Năng

26/11

Hệ thống thời tiết là một phần không thể thiếu trong “Hồng Đồ Chi Hạ”, thậm chí còn ảnh hưởng đến thế trận.

Ví dụ như Thủy Yểm Thất Quân có đến 50% hiệu quả Kiệt Sức trên chiến trường mưa

Phong Quỷ Vân Nguyệt có 50% hiệu quả Câm Lặng trên chiến trường gió lớn

Liệt Hỏa Liệu Nguyên có 40% hiệu quả Giải Giáp trên chiến trường nắng

3 kỹ năng này đều có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết cụ thể, vì vậy Chúa Công cần chú ý đến thời tiết khi mang các kỹ năng khác nhau ra ngoài nhé!

Lưu ý, Level kỹ năng không liên quan đến xác suất hiệu lực của hiệu ứng đặc biệt mà kỹ năng thời tiết mang lại, ngay cả Lv1 cũng có xác suất kích hoạt. Khi kỹ năng được sử dụng cho thời tiết tương ứng sẽ mang lại nhiều hiệu quả hỗ trợ đắc lực ở giai đoạn đầu

Chính vì nguyên nhân thời tiết và kỹ năng có ảnh hưởng đến nhau, nên trong “Hồng Đồ Chi Hạ” có một số đội với cách chơi rất đặc biệt , điển hình là “Đội Ngày Mưa”

Đội Ngày Mưa: Cam Ninh + Chu Du/Trình Phổ + Hoàng Cái

Danh TướngBinh ChủngKỹ Năng bản thânKỹ Năng 1Kỹ Năng 2

Cam Ninh

Cường Phủ Binh

Cẩm Phàm Tặc

Thế Như Chẻ Tre

Thoan Thỉ Đào Binh

Tôn Quyền

Đằng Giáp Binh

Mệnh Thế Chi Anh

Thúc Đẩy Mãnh Liệt

Vững Như Bàn Thạch

Trình Phổ

Đằng Giáp Binh

Uy Động Tam Quân

Thuỷ Yểm Thất Quân

Tuyên Phủ Trấn Quân

[Tư tưởng kết hợp] Hiện tại, Cam Ninh là nhân vật nòng cốt của đội Ngày Mưa, là tướng tấn công chủ yếu và có thể tạo ra đội Ngày Mưa với hiệu quả khác nhau, tuy nhiên bản chất vẫn là hiệu ứng Miễn Khống và hiệu ứng Thủy Yểm mà ngày mưa mang lại cho Cam Ninh

[Cách kiểm tra thời tiết] Tại góc trên cùng bên phải giao diện chính, có thể kiểm tra thời tiết theo thời gian thực và một thời gian sau đó. Vì vậy, các Chúa Công nhớ chú ý đến thời tiết khi ra trận nhé!

BQT Hồng Đồ Chi Hạ,

Trân Trọng!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ