Game Hồng Đồ Chi Hạ
ảnh animationảnh animation
Sự Kiện[HOT] Chuỗi Sự Kiện Ngày Lễ Tình Nhân

[HOT] Chuỗi Sự Kiện Ngày Lễ Tình Nhân

10/02

Sau năm mới là chúng ta lại tiếp tục đến với ngày lễ tình nhân (Valentine). Và trong Tam Quốc cũng không thể không nhắc đến những cặp đôi có mối quan hệ tình cảm sâu sắc như Tôn Sách và Đại Kiều được. Hãy mau tham gia chuỗi sự kiện HOT nhất tháng 2 này nào các Chúa Công!

Lương Duyên Đế Túc

Thời gian: 10:00 10/02 ~> 23:59 21/02 (GMT+9)

Thể Lệ:
- Trong sự kiện có thể dùng Ngọc Tỷ để tiến hành ước nguyện, lần đầu ước nguyện sẽ được giảm 50%.
- Ước nguyện sẽ có tỉ lệ nhận được Bàn Ngọc, Bánh Cá và Châu Ngọc.

- Sử dụng Bàn Ngọc và Bánh Cá để đổi lấy Skin Doanh Trại trong Shop Lương Duyên.
- Tỉ lệ ước nguyện:

  • Bàn Ngọc: 1%
  • Bánh Cá*66: 2%
  • Bánh Cá*36: 2%
  • Bánh Cá*26: 3%
  • Bánh Cá*16: 7%
  • Bánh Cá*9: 11%
  • Bánh Cá*6: 25%
  • Bánh Cá*3: 25%
  • Châu Ngọc*288: 9%
  • Châu Ngọc*88: 15%

Lưu Ý:
Khi sự kiện shop Lương Duyên kết thúc, Bánh Cá và Bàn Ngọc sẽ tự động đổi sang Châu Ngọc được gửi qua thư. Mỗi Bánh Cá tương ứng 4 Châu Ngọc, Bàn Ngọc tương ứng 800 Châu Ngọc.

Thiên Đăng Khất Xảo

Thời gian: 10/2 ~> 19/02

Thể Lệ

- Phân thành 2 loại nhiệm vụ: Nhiêm vụ mỗi ngày (làm mới theo ngày) và Nhiệm vụ sự kiện (không làm mới).

- Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày sẽ nhận được Đèn Ước Nguyện.

- Cần 2 người mới thả thành công Đèn Ước Nguyện vậy nên hãy chia sẻ cho bạn bè tại kênh Chat.

- Thả thành công nhận được 500 Xu mỗi lần. Mỗi ngày tham gia thả 5 lần

Tinh Kiều Ký Ngữ

Thời gian: 10:00 10/2 ~> 23:59 21/02 (GMT+9)

Thể Lệ:

- Mua Skin của Tôn Sách và Đại Kiều sẽ được tặng kèm Avatar động tương ứng.

- Mua skin thứ 2 sẽ được giảm giá 30%

- Tặng hoặc Yêu Cầu cần 2 người chơi có độ thân thiết đạt 200 và điểm thế lực đạt 500

- Thả thành công nhận được 500 Xu mỗi lần. Mỗi ngày tham gia thả 5 lần

Lưu Ý:

Người chơi đã có Skin không thể mua tiếp cũng không thể Yêu Cầu từ người chơi khác.

- Không thể Tặng Skin cho người đã có.

Chúc các chúa công chơi game vui vẻ!

BQT Hồng Đồ Chi Hạ

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ